Dealing with Disasters in the Netherlands

Van 2018 t/m 2022 maakte Fons deel uit van het NWO-Vici-project ‘Dealing with Disasters in the Netherlands: The Shaping of National and Local Identities, 1421-1890‘, dat geleid werd door Lotte Jensen. Hierbinnen deed hij onderzoek naar de relatie tussen rampen en natievorming. Dit heeft ondertussen geresulteerd in het proefschrift Verbonden door rampspoed: rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland. Het boek is hier te bestellen.

Meer weten over zijn andere onderzoeksintresses? Klik dan hier.