Ander onderzoek

Meer weten over zijn promotieonderzoek? Klik dan hier.

Politieke representatie en verkiezingscultuur

De linkse socioloog Marcel van Dam, de eerste opiniepeiler van de NOS, hier tijdens een PvdA-congres in 1972

Als masterstudent (2015-2017) heeft Fons zich voornamelijk bezig gehouden met de geschiedenis van politieke representatie in het naoorlogse Nederland en Europa. Hierbij ging zijn aandacht specifiek uit naar verkiezingscultuur: wat is de relatie tussen vertogen en beeldvorming die in verkiezingstijd werden geproduceerd/verspreid en ideeën over politieke representatie en democratie? Hij studeerde af op een scriptie die handelde over de toe-eigening van opiniepeilingen door de (politieke) redacties van publieke omroepen en invloed daarvan op beeldvorming over politiek en democratie: The Advent of the Citizen Consumer: Opinion Polls and Electoral Experts on Radio and Television in the Netherlands (1965-1989). Ook publiceerde hij met Hilde Reiding een artikel over de Spitzenkandidatenprocedure bij de Europese Parlementsverkiezingen, met Harm Kaal een artikel over de zoektocht van Nederlandse politici naar ‘het volk’ en met Wim de Jong een artikel over de rol van politieke experts in de Nederlandse politiek (zie publicaties).

Pieter Geyl

Pieter Geyl in 1922

Zijn bachelorscriptie (2015) handelde over het Groot-Nederlandse stamnarratief van historicus Pieter Geyl (1887-1966): ‘Umwertung aller Werte’: Pieter Geyls Groot-Nederlands stamnarratief in historisch perspectief. Voor een bundel schreef hij een artikel over de polemiek die na Geyls dood onder historici losbarste over de aard van zijn politieke engagement (zie publicaties).