Monthly Archives: November 2022

Nieuwe publicatie: hoofdstuk over Pieter Geyl

Soms laten publicaties even op zich wachten: in juni 2015 sloot ik mijn bachelor Geschiedenis aan Radboud Universiteit af met een scriptie over historicus Pieter Geyl. Vanochtend vond ik een bundel in de post, met daarin een bijdrage die gebaseerd is op die scriptie.

In het artikel ‘Between Leuven and Utrecht: the afterlife of Pieter Geyl and “the Greater Netherlands idea”‘ onderzoek ik hoe Geyls betrokkenheid bij de Vlaamse Beweging gedurende het Interbellum na zijn dood inzet werd van een felle Historikerstreit tussen Leuvense en Utrechtse geschiedkundigen: had Geyl heimelijk proberen aan te sturen op het omverwerpen van de Belgische staat? Deze casus illustreert mooi dat historische kennis niet alleen tot stand komt in vriendelijke gesprekken tussen gelijkgestemde geleerden, maar vaak ook het gevolg zijn van ongemakkelijke, zelfs pijnlijke confrontaties.