Proefschrift in NRC

Voor NRC werd ik geïnterviewd over mijn proefschrift, het gesprek stond vandaag in de krant:

“Maar wat als de ‘vijandige ander’ geen buitenlandse mogendheid was, maar een dijkdoorbraak? Ik heb in mijn onderzoek laten zien dat natuurrampen een wezenlijk onderdeel waren van het alledaagse leven in de 19de eeuw. Dit geldt sowieso voor kleinschalige rampen, kleinere overstromingen vonden bijvoorbeeld vaak plaats. Maar ook grote rampen waren er ieder decennium wel. Hoe gaven mensen uiting en vorm aan nationale gevoelens op zulke momenten? Ik kreeg al snel het idee dat als je dat begrijpt, dat je dan ook dieper kunt duiken in hoe natievorming werkt. Dichters, journalisten, predikanten en auteurs van gedenkboeken waren aanjagers van rampennationalisme.”

Het hele interview is hier te lezen.