Monthly Archives: May 2022

28 juni 2022: Verbonden door rampspoed

Op dinsdag 28 juni zal ik aan de Radboud Universiteit mijn proefschrift verdedigen, getiteld: Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland. Ik vind het ontzettend spannend, maar ik heb er ook veel zin in!

Diezelfde dag zal bij Uitgeverij Verloren ook de handelseditie verschijnen van mijn proefschrift. Mocht je hem alvast willen bestellen, dan kan dat hier.

De negentiende eeuw was een eeuw vol rampen. Catastrofale stormvloeden, rivieroverstromingen, explosies en stadsbranden: om de zoveel jaar vond er wel een ramp plaats die grote materiƫle schade aanrichtte en veel mensen het leven kostte. Toch leverde deze rampspoed ook iets anders op, namelijk gevoelens van nationale lotsverbondenheid. In mijn proefschrift onderzoek ik hoe negentiende-eeuwse Nederlanders tijdens grote rampen vorm en betekenis gaven aan nationale gevoelens: ze bejubelden hun vorsten, voelden medelijden met hun ongelukkige landgenoten en doneerden geld en goederen om ze te ondersteunen. Ik laat zien hoe het nationaal bewustzijn bij iedere ramp een kans kreeg zich verder uit te kristalliseren en betoog dat er zelfs zoiets bestond als rampennationalisme, dat keer op keer meebouwde aan het fundament waarop de Nederlandse natiestaat uiteindelijk stevig kon steunen.