Monthly Archives: November 2020

Vorsten en rampspoed: twee nieuwe publicaties

Een van de hoofdstukken in mijn proefschrift zal gaan over betrokkenheid van negentiende-eeuwse vorsten na rampspoed en de verbeelding hiervan door schrijvers en kunstenaars – ik sprak er bij verschillende gelegenheden al over en schreef er afgelopen voorjaar ook een stukje over op deze website. Afgelopen tijd zagen twee publicaties het levenslicht die zijn gebaseerd op dit onderzoek.

Continue reading Vorsten en rampspoed: twee nieuwe publicaties