Lezingen

2019

 1. ‘Rampen en uitsluiting: Het tegengeluid van orthodox-protestanten rond 1820’, Historicidagen Groningen, 22-24 augustus 2019.
 2. ‘The Politics of Disaster: Disaster Discourse and Consensus Ideology in the Netherlands’, Early Modern Studies Conference, IMEMS, Durham University, 21-23 juli 2019.
 3. ‘Rampspoed, religie en risico’ (met Adriaan Duiveman), KNAW-workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s‘, Radboud Universiteit, 23 mei 2019.
 4. ‘Studying disasters in the 19th century: theoretical framework’, Theme Meetings GSH Nijmegen, 18 april 2019.
 5. ‘Liefdadigheidsuitgaven en rampgeschiedenis in de negentiende eeuw’, Expertmeeting Universiteit van Wroclaw, 4 april 2019.
 6. ‘De roman als journalistiek pleidooi? Masser Brock (2017) door Bert Wagendorp’, Nascholingscursus Nederlandse en Vlaamse letterkunde, Radboud Universiteit, 13 maart 2019.
 7. ‘The Charitable Dutchman: “Benevolence” as Dutch Character Trait in the French Era, 1806-1813’, Conferentie ‘Foreign Eyes on the Dutch Republic‘, Radboud Universiteit, 21-22 februari 2019.
 8. ‘Never Waste a Good Disaster: The Construction of Modern Monarchy in Times of Disaster in the Netherlands, 1807-1890’ (met Lotte Jensen), conferentie ‘Monarchy and Modernity since 1500‘, University of Cambridge, 8-9 januari 2019.

2018

 1. ‘Establishing a Dutch Consensus Culture: Representations of Dutch Monarchs in Times of Disaster, c.1807-1861’, workshop PHPN ‘In Pursuit of Legitimacy: Power and its Manifestations in Political History‘, Universiteit Leiden, 25-26 oktober 2018.
 2. ‘Opstaan tegen het water: watersnood in Gelderland in de negentiende eeuw’, Radboud in de Stad, Stadsbibliotheek Nijmegen, 20 oktober 2018.

2017

 1. ‘The Mediated Expert: the Scientization of the Political in the Media Age’, conferentie
  Information and Power in History‘, Huygens ING, Amsterdam, 16-17 maart 2017.

2016

 1. ‘Voting for which Europe? Propaganda Discourses and the Appeal to the Dutch Vote, 1979’, conferentie ‘Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders’, Hellenic American University, Athene, 23-25 september 2016.