Vorsten en rampspoed: twee nieuwe publicaties

Een van de hoofdstukken in mijn proefschrift zal gaan over betrokkenheid van negentiende-eeuwse vorsten na rampspoed en de verbeelding hiervan door schrijvers en kunstenaars – ik sprak er bij verschillende gelegenheden al over en schreef er afgelopen voorjaar ook een stukje over op deze website. Afgelopen tijd zagen twee publicaties het levenslicht die zijn gebaseerd op dit onderzoek.

De eerste publicatie betreft een hoofdstuk in de bundel Napoleons Nalatenschap: sporen in het de Nederlandse samenleving (red. Lotte Jensen). In mijn bijdrage – getiteld: ‘Nederlandse vorsten in tijden van rampspoed sinds Lodewijk Napoleon’ – vraag ik me af we deze betrokkenheid kunnen begrijpen als een ‘ludovicaanse erfenis’. Lieten ze zich inspireren door Nederlands eerste koning Lodewijk Napoleon, die er inderdaad om bekend stond erg empathisch op te treden als de nood aan de man was, of waren de eigentijdse contexten belangrijker?

In de tweede bijdrage, een artikel een themanummer van De Moderne Tijd (het wetenschappelijke tijdschrift van gelijknamige werkgroep van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) sta ik meer in het bijzonder stil bij de verbeelding van deze vorstelijke betrokkenheid, specifiek die van koningen Willem I en Willem III. In ‘Vorst in het vizier. Nationalisme en de verbeelding van de Oranjes na rampen in de negentiende eeuw’ interpreteer ik deze verbeelding als een vorm van nationalisme, die er op gericht was het nationale denken op een behoudende manier te (her)definiĆ«ren. De auteursversie van deze bijdrage kun je vinden bij mijn Publicaties.